Handhaving

De ACM is de toezichthouder voor wat betreft de naleving van de verplichtingen van de Warmtewet. Daartoe komt de ACM ook een aantal handhavingsinstrumenten toe.

De ACM kan bindende aanwijzingen geven in verband met de uitvoering van de wet. Aan die aanwijzingen kan ook een dwangsom worden gekoppeld. De ACM kan ook metingen verrichten bij een producent, leverancier en verbruiker van warmte die daar medewerking aan moeten verlenen. Tevens kan de ACM boetes opleggen aan de leverancier. Dat kan om hoge boetes gaan tot maximaal € 450.000,= of 1% van de omzet van de overtreder indien deze 1% meer is dan € 450.000,=.