Woonruimten

Voor woonruimten gelden voor verhuurder in principe geen dwingende verplichtingen om energiebesparende maatregelen te nemen. Dat is slechts anders indien huurder bepaalde energiebesparende maatregelen wil en ook bereid is om daarvoor een hogere huur te betalen. Doet die situatie zich voor, dan kan een rechter aan de verhuurder de verplichting opleggen dergelijke maatrelen te nemen. Die mogelijkheden zijn beperkt tot de volgende voorzieningen:

  • Dakisolatie en raamisolatie;
  • Vloerisolatie van de vloer boven de kruipruimte;
  • Het vervangen van een C.V.-ketel van meer dan 10 jaar oud door een C.V.-ketel met een opwekkingsrendement van minimaal 80%.

Het ontbreken van bepaalde isolerende voorzieningen levert niet snel een gebrek op. Er geldt immers geen verplichting voor de verhuurder om bijvoorbeeld dubbelglas in een huurwoning toe te passen. Daarmee is er ook niet snel sprake van een onderhoudsgebrek.