oktober 2021

In de overdrachtsbelasting geldt er een vrijstelling voor netwerken, genaamd de netwerkvrijstelling. Deze vrijstelling houdt in dat de verkrijging van een net gelegen in, op of boven de grond, bestaande uit een of meer kabels of leidingen, bestemd voor het transport van vaste, vloeibare of...

Met ingang van 1 januari 2023 moet ieder kantoorpand minimaal energielabel C hebben. Dit heeft voor veel, vooral oudere kantoorpanden, grote gevolgen. Per saldo komt energielabel C neer op een maximaal fossiel energieverbruik van 225 kWh per m². Dat betekent dat er veel geïnvesteerd zal...