Bedrijfs- en kantoorruimten

Bij de verhuur van bedrijfs- en kantoorruimten geldt ten aanzien van energiebesparende maatregelen vooral contractsvrijheid. Zoals ook bij de verhuur van woonruimten geldt, geldt er voor de verhuur van bedrijfs- en kantoorruimten geen verplichting om bepaalde energiebesparende voorzieningen door te voeren.

In de praktijk gebeurt dat wel steeds meer. Er wordt steeds vaker gekozen voor een ‘green-lease’ huurovereenkomst. Dergelijke huurovereenkomsten beogen prestatiegerichte afspraken te maken over het rendement op de benodigde investeringen en over baten en risico’s. Een ‘green-lease’ huurovereenkomst is in feite iedere huurovereenkomst dat een duurzaam resultaat tot gevolg heeft. In de regel bevatten dergelijke overeenkomsten regels over energie, afval of waterverbruik. Het gezamenlijke doel staat voorop. Dat betekent dat er zowel voor huurder als verhuurder verplichtingen gelden om dat doel te behalen.

Een ‘green-lease’ huurovereenkomst is niet afdwingbaar. Dat betekent dus dat partijen samen onderhandelen over de inhoud. Het investeren in vastgoed met als doe verduurzaming levert zowel de verhuurder als huurder voordelen op.