juni 2021

Aldus het Agentschap Telecom in zijn jaarbericht 2020 ‘Verbinding, vertrouwen en voortuitgang’. Sommige zonnepaneelinstallaties blijken ernstige verstoringen te veroorzaken op het C2000-netwerk, dat door politie-, brandweer-, en ambulancediensten wordt gebruikt. Frequentiestoringen door zonnepanelen De zonnepaneelinstallaties waar het om gaat liggen hoog en zenden de hele dag stoorsignalen...

In deze zaak gaat het om de vraag of het onder de Warmtewet 2014 zoals die gold van 1 januari 2014 tot 1 juli 2019, is toegestaan om bij het bepalen van de bij individuele gebruikers in rekening te brengen bedragen zogenaamde correctiefactoren te gebruiken....