Energieagenda

De energieagenda geeft aan hoe in Nederland in 2050 veel minder CO2 wordt uitgestoten dan nu het geval is. Met de energieagenda stelt Nederland zich als doel om in 2050 80-95% CO2 te besparen. De energieagenda beschrijft de keuzes die gemaakt moeten worden en de stappen die gezet moeten worden. Er moeten investeringen worden gedaan om CO2-arme energievoorzieningen op te schalen.

De energieagenda bevat vijf zogenoemde ‘transitiepaden’:

  • kracht en licht;
  • lage-temperatuurwarmte;
  • hoge-temperatuurwarmte;
  • mobiliteit;
  • voedsel en natuur.

Per ‘transitiepad’ wordt geschetst hoe de doelen in 2050 gerealiseerd moeten zijn en welke inspanningen daarvoor noodzakelijk zijn.