februari 2021

Eerder schreven wij een blog over de vraag wie belanghebbenden zijn bij het plaatsen van windturbines. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft min of meer ‘geobjectiveerd’ wanneer iemand belanghebbende is bij dit soort projecten. De hoogste bestuursrechter neemt als uitgangspunt dat er...