Gasloos bouwen

Sinds 1 juli 2018 dienen nieuwbouwwoningen niet meer [verplicht] op gas aangesloten te worden. Dat is anders wanneer het bevoegd gezag een zogenoemd gebiedsaanwijzingsbesluit neemt.

In artikel 10, lid 6, onder a Gaswet is een aansluitplicht opgenomen voor kleinverbruikers op het gastransportnet voor de netbeheerder. In de Gaswet is een tweetal situaties opgenomen waarin deze aansluitplicht voor kleinverbruikers niet geldt:

  • Bij nieuwbouw;
  • In gevallen waarin in het gebied een warmtenet of ander energie-infrastructuur aanwezig is.

Netbeheerder mogen enkel wettelijke taken uitvoeren. Een dergelijke wettelijke taak is de aansluitplicht. Er ontstaat dus een verbod om een aansluiting te realiseren voor netbeheerders als de aansluitplicht niet geldt.