oktober 2020

Wie zijn belanghebbenden bij de plaatsing van windmolens? Inleiding Groene energie is hot en er worden in Nederland met grote regelmaat windmolens geplaatst of zelfs gehele windparken op land aangelegd. Windmolens kunnen de nodige hinder opleveren, zoals horizonvervuiling, geluidshinder en slagschaduwhinder. Een door het bevoegd gezag genomen besluit...

De Subsidieregeling duurzame energieproductie en klimaattransitie (SDE++) is 22 september 2020 in de Staatscourant gepubliceerd. Met deze regeling stimuleert het ministerie van Economische Zaken en Klimaat de vermindering van CO2-uitstoot. De SDE++ is een exploitatiesubsidie. Dit betekent dat u subsidie krijgt voor de geproduceerde duurzame energie...

De Nederlandse energievoorziening moet de overgang maken van centrale opwekking naar lokale duurzame energie. Daarin spelen gemeenten een belangrijke rol.  Zij kunnen meewerken en meedenken met lokale initiatieven. Bijvoorbeeld door projecten financieel te steunen of op te treden als opdrachtgever. Andersom dragen vele grote en...

Het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) heeft een verkenning uitgevoerd naar de ontwikkeling van de kantorenmarkt op de lange termijn. Naast een analyse van de autonome ontwikkeling van de kantorenmarkt is de ontwikkeling in diverse scenario’s onderzocht, waaronder de scenario’s die gelden voor de...