EIB rapport verduurzaming van de kantorenvoorraad

EIB rapport verduurzaming van de kantorenvoorraad

Het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) heeft een verkenning uitgevoerd naar de ontwikkeling van de kantorenmarkt op de lange termijn. Naast een analyse van de autonome ontwikkeling van de kantorenmarkt is de ontwikkeling in diverse scenario’s onderzocht, waaronder de scenario’s die gelden voor de routekaarten voor maatschappelijk vastgoed. Welke energiebesparingen leveren deze scenario’s op en wat zijn de bijbehorende investeringen? Wat is de invloed van hogere ambitieniveaus op de kosteneffectiviteit? Deze en andere vragen staan centraal in het rapport ‘Verduurzaming van de kantorenvoorraad’.

Rik Wevers

Rik Wevers

Rutger Boogers
boogers@bgadvocaten.nl