Energielabel geldt ook voor de meeste recreatiewoningen

energielabel

Energielabel geldt ook voor de meeste recreatiewoningen

De minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening heeft in zijn zogenaamde Verzamelbrief energielabel van 30 november 2022 verhelderd dat de energielabelplicht ook geldt voor veel recreatiewoningen.

Nu gold strikt genomen de energielabelplicht al voor recreatiewoningen want het energielabel is verplicht bij oplevering, verkoop en verhuur van gebouwen en dient vermeld te worden in de advertentie bij verkoop en verhuur. Dit geldt (dus) ook voor recreatiewoningen.

De uitzondering op de labelplicht is er onder meer voor woningen die in totaal minder dan vier maanden per jaar worden gebruikt, en met een verwacht energiegebruik van minder dan 25% van het energieverbruik bij permanent gebruik. Dit heeft betrekking op het totale gebruik ongeacht wie de gebruiker, bezoeker of bewoner is van de woning en geldt dus niet per gebruiker zoals eerder wel werd gesteld.

Dit betekent dat veel recreatiewoningen onder de energielabelplicht vallen, maar op dit moment geen geregistreerd energielabel hebben. Dit betreft naar schatting om 74.000 van de ongeveer 90.000 recreatiewoningen in Nederland.

Bent u eigenaar van een recreatiewoning die onder de energielabelplicht valt maar heeft u nog geen geregistreerd energielabel? Eigenaren en beheerders van recreatiewoningen krijgen tot 1 januari 2024 de tijd om een energielabel te registreren.

Rik Wevers

Rik Wevers

Rutger Boogers
boogers@bgadvocaten.nl