Energielabel

Een energielabel is een aanduiding van de energieklasse van een gebouw. In sommige gevallen is het verplicht een energielabel te hebben, bijvoorbeeld bij de oplevering, verkoop of verhuur van een gebouw. Dit is geregeld in het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl).

Het uitgangspunt is dat de eigenaar van een gebouw een energielabel beschikbaar stelt aan de nieuwe huurder. Deze verplichting geldt echter niet in de volgende gevallen:

  • Het gaat om een gebouw dat op grond van de Onteigeningswet is verkregen en zal worden gesloopt.
  • Het gaat om een monument of een gebouw dat in gebruik is voor religieuze activiteiten.
  • Het gaat om een gebouw met een gebruiksoppervlakte van minder dan 50 m2.
  • Het gaat om een gebouw dat wordt gebruikt voor een industriefunctie die een lage energiebehoefte heeft.
  • Het gaat om een gebouw dat geen energie gebruikt om het binnenklimaat te regelen, bijvoorbeeld een schuur.
  • Het gaat om een gebouw dat maximaal twee jaar in gebruik zal zijn, bijvoorbeeld een bouwketen.
  • Het gaat om een gebouw waarvoor geen energie wordt gebruikt om het binnenklimaat te regelen.

Het energielabel dient de verhuurder te verstrekken bij het ingaan van de huurovereenkomst. Indien het energielabel niet [tijdig] is verstrekt, kan een sanctie in de zin van een bestuurlijke boete worden opgelegd. Daarnaast bestaat de mogelijkheid tot het opleggen van een last onder bestuursdwang of dwangsom.