juni 2023

Teneinde de noodzakelijke energietransitie te faciliteren heeft de Autoriteit Consument & Markt [ACM] eerder de Tarievencode gas gewijzigd. Daardoor hoefden consumenten niet langer kosten te maken voor het verwijderen van hun gasaansluiting. De kosten van de gasafsluiters werden volledig doorberekend aan consumenten die nog aangesloten...

De EU Noodverordening hernieuwbare energie (EU 2022/2577) die eind vorig jaar door de Europese Raad is vastgesteld beoogt een kader te geven om de inzet van hernieuwbare energie te versnellen. Wat betekent dit voor de installatie van zonnepanelen? De EU Noodverordening heeft rechtstreekse werking in de...