Energie en klimaat

In september 2013 is het Energieakkoord voor duurzame groei gesloten. Dit akkoord is tot stand gekomen met ruim 40 belangenorganisaties, waaronder natuur- en milieuorganisaties, werknemersorganisaties en financiële instellingen. Het doel van het akkoord is het vergroten van nieuwe energieopwekking door verschillende bronnen.

In het energieakkoord is een aantal doelstelling opgenomen:

  • een besparing van het energiegebruik met gemiddeld 1,5 procent per jaar.
  • Een besparing van 100 PJ in het finale energiegebruik van Nederland per 2020.
  • Eem toename van het aandeel van duurzame energieopwekking van 4 procent naar 14 procent in 2020 en een verdere stijging van dit aandeel naar 16 procent in 2023.
  • Het realiseren van 15.000 banen, voor een belangrijk in de eerste jaren.

Een belangrijke pijler onder het akkoord is energiebesparing en investering in duurzame energie. Om de doelstellingen uit het energieakkoord te bereiken moet er fors geïnvesteerd worden in energie-innovatie, duurzame besparingstechnieken en het opwekken van groene energie. Voor zowel bedrijven als particulieren zijn er daarom verschillende [subsidie]regelingen in het leven geroepen.