Gaswet

In de Gaswet zijn regels opgenomen over de organisatie de gasmarkt en de levering van gas. Voor de praktijk is de Gaswet met name relevant voor de berekenmethode van tarieven voor gasaansluitingen en voor het transport van gas. Bovendien bevat de Gaswet specifieke bepalingen die zien op de bescherming van kleinverbruikers.