mei 2024

Inleiding In november 2023 is het wetsvoorstel voor de Wet collectieve warmte (Wcw) voor advies naar de Raad van State gestuurd. De bedoeling is dat de Wcw de huidige Warmtewet gaat vervangen. Op 22 april heeft de Afdeling advisering van de Raad van State een advies...

Verein KlimaSeniorinnen Schweiz and Others v. Switzerland Inleiding Het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) heeft als eerste internationale gerechtshof geoordeeld dat klimaatverandering een mensenrechtenkwestie is. In dit artikel gaan wij in op de belangrijkste aspecten van de uitspraak en de mogelijke impact die...