Verduurzaming van de samenleving staat volop in de belangstelling. De ontwikkelingen binnen de energiesector volgen elkaar snel op. Hergebruik, het opwekken duurzame energie en verduurzaming van vastgoed heeft al veel prioriteit. Maar er zijn tal van nieuwe initiatieven die bijdragen aan verdere verduurzaming van de samenleving. Met die ontwikkelingen neemt ook de behoefte aan ondersteuning bij de juridische aspecten toe.

De advocaten binnen het team van BG.energie van BG.legal hebben zich toegelegd op het energierecht in brede zin. Zij beschikken over de vereiste know-how om een juridisch vraagstuk op te lossen. De energiesector overschrijdt de grenzen van de traditionele rechtsgebieden. Door de brede juridische kennis binnen het team van BG.energie op de relevante rechtsgebieden kunnen zij snel en adequaat inspringen op actuele ontwikkelingen.

Wij zoeken daarbij naar kansen en mogelijkheden. Ook wanneer dat betekent dat wij buiten onze eigen expertise moeten kijken. We hebben dan snel geschakeld met een collega van BG.legal met een andere expertise. Dat leidt vaak tot andere Invalshoeken en verrassende oplossingen voor onze cliënten.

BG.vastgoed
BG.tech