april 2021

Vorig jaar is het wetsvoorstel Wet Collectieve warmtevoorziening (“Warmtewet 2.0”) ter consultatie gelegd. In dit wetsvoorstel staat centraal de groei en verduurzaming van collectieve warmtesystemen. Een collectief warmtesysteem is een systeem waarbij (duurzame) warmtebronnen door middel van een warmtenet ontsloten worden voor de levering van...

De Omgevingswet treedt vanaf 1 januari 2022 in werking. De bedoeling van deze wet is om de regelgeving voor de inrichting van de leefomgeving minder complex te maken. De vraag is hoe de Omgevingswet de energietransitie oftewel de beoogde overgang van energie uit fossiele brandstoffen naar...