Wettelijke eisen voor verduurzaming huurwoningen

Wettelijke eisen voor verduurzaming huurwoningen

Minister Hugo de Jonge, de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (VRO), wil met een serie plannen de woningmarkt duurzamer maken. Met hoge ambities ziet hij volop draagvlak voor het groener maken van miljoenen huizen. De maatregelen beogen verduurzaming voor iedereen betaalbaar te houden, hoge energierekeningen te voorkomen en ons minder afhankelijk te maken van aardgas. Een nieuwe stap in de energietransitie.

Energielabel

Eén van deze maatregelen is dat vanaf 2030 slecht geïsoleerde huizen niet meer mogen worden verhuurd. Met deze maatregel wil het kabinet verhuurders dwingen te investeren in verduurzaming.

Deze regelgeving geldt niet alleen voor woningcorporaties maar ook voor particuliere verhuurders. Hierdoor worden ook zij gedwongen iets te doen aan tochtige woningen. Particuliere huurwoningen hebben, in vergelijking met koopwoningen en huurhuizen van woningcorporaties, nog relatief veel hoge energielabels E, F en G. Met name de woningen met die energielabels moeten door de nieuwe regelgeving worden verduurzaamd.

Ondanks dat de plannen gereed zijn, is het nog niet duidelijk hoe die wettelijke regels eruit komen te zien vanaf 2030. De sancties voor slecht geïsoleerde woningen die toch worden verhuurd, zijn daarom nog onbekend. Voor kantoorgebouwen zijn de regels omtrent verduurzaming ook aangescherpt en wat betreft die regels zijn de sancties wel bekend [voor meer informatie over de label C verplichting voor kantoorgebouwen wordt verwezen naar een eerder geschreven blog]. Als een kantoorgebouw – groter dan 100m² – vanaf 1 januari 2023 energielabel D of lager heeft, riskeert de eigenaar ervan een boete en mag het pand niet meer als kantoor gebruikt worden.

Volgens de minister kan de sanctie voor slecht geïsoleerde woningen ook bestaan uit een boete of het automatisch verkrijgen van huurverlaging voor huurders. Er zijn nu nog zo’n 1,5 miljoen huurwoningen in Nederland die niet voldoen aan de eisen.

Renteloze rekening

Naast het wegwerken van lage energielabels, wil het kabinet het makkelijker maken om een lening af te sluiten door dit jaar renteloze verduurzamingsleningen beschikbaar te stellen aan huizenbezitters met een lager inkomen. Vanaf oktober kunnen mensen met een lager inkomen geld lenen bij het Nationaal Warmtefonds tegen 0 procent rente. Met deze lening kan het makkelijker worden om zonnepanelen te installeren of huizen beter te isoleren zodat hoge stroomrekeningen kunnen worden voorkomen.

Hybride warmtepomp de norm

Onlangs werd al bekend dat het kabinet wil dat de hybride waterpomp vanaf 2026 de standaard voor het verwarmen van woningen wordt. Huishoudens die hun cv-ketel vervangen, moeten vanaf 2026 kiezen voor een hybride warmtepomp of een nog duurzamere oplossing. Ook met deze regel wil het kabinet afdwingen dat sneller wordt verduurzaamd in de vorm van minder of geen aardgas meer te gebruiken. In 2050 moeten vrijwel alle huizen van het aardgas zijn afgesloten.

Conclusie

Bovengenoemde maatregelen zijn onderdelen van een serie plannen van de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. De minister acht de urgentie van verduurzaming groot en volgens hem moet het tempo omhoog. Dit leidt ertoe dat naast woningcorporaties en particulieren nu ook verhuurders energiebesparende maatregelen moeten nemen om tijdig te kunnen voldoen aan de nieuwe regelgeving.

Rutger Boogers
boogers@bgadvocaten.nl