Subsidies voor emissieloos bouwmaterieel in 2023

Bouwmaterieel

Subsidies voor emissieloos bouwmaterieel in 2023

emissieloos bouwmaterieel De uitspraak van de Raad van State in de zogenaamde Porthos zaak waarbij de bouwvrijstelling van artikel 2.9a Wet natuurbescherming in strijd werd geacht met de Habitatrichtlijn, benadrukt temeer de noodzaak om duurzamer te bouwen. Een middel hierbij kan zijn om schone emissieloze bouwmachines aan te schaffen of om een vervuilende bouwmachine om te bouwen naar een schone. Hiervoor zijn subsidies beschikbaar, ook voor 2023.

Met ingang van 9 mei 2022 is de Subsidieregeling schoon en emissieloos bouwmaterieel (SSEB) in werking getreden. Deze regeling heeft als hoofddoel om de emissie van NOx (stikstofoxiden) in de bouwsector te verminderen en als nevendoel om de emissie van CO2 (koolstofdioxide) en fijnstof te verminderen. Dit door onder meer de aanschaf van emissieloze bouwmachines voor bouwwerkzaamheden en de ombouw van bouwmachines door middel van NOx-reducerende maatregelen door bouwondernemingen te stimuleren.

Het tempo van het verduurzamen van bouwmachines wordt door het kabinet opgevoerd. Er is € 60 miljoen subsidie beschikbaar voor bouwbedrijven om over te stappen op uitstootvrije machines, zoals elektrische hijskranen, betonmixers op waterstof en graafmachines op batterijen.

Voor de verdeling van deze subsidie is de Regeling van 2 december 2022, tot onder meer wijziging van de SSEB in het leven geroepen.

In 2023 is € 36 miljoen beschikbaar voor bouwwerken, hulpfuncties en bouwvoertuigen. Het subsidieplafond voor 2023 voor de ombouw van een bouwwerktuig wordt gewijzigd naar € 14 miljoen.

De resterende € 10 miljoen is voor innovatie. Daarbij het subsidieplafond in 2023 voor projecten experimentele ontwikkeling € 9 miljoen en het subsidieplafond voor projecten haalbaarheidsstudie   € 1 miljoen.

De regeling treedt in werking op 1 januari 2023. De verwachting is dat zoals in 2022, er meer interesse voor de subsidies zal zijn dan er subsidieruimte beschikbaar is. Het is dus zaak voor ondernemingen in de bouwsector om na openstelling van de subsidieregeling er met hun aanvraag snel bij te zijn.

Rik Wevers

Rik Wevers

 

 

 

Rutger Boogers
boogers@bgadvocaten.nl