Vanaf 1 januari 2023 alle kantoren verplicht energielabel C

Vanaf 1 januari 2023 alle kantoren verplicht energielabel C

Met ingang van 1 januari 2023 moet ieder kantoorpand minimaal energielabel C hebben. Dit heeft voor veel, vooral oudere kantoorpanden, grote gevolgen. Per saldo komt energielabel C neer op een maximaal fossiel energieverbruik van 225 kWh per m². Dat betekent dat er veel geïnvesteerd zal moeten worden om die panden te laten voldoen aan deze norm.

Op deze verplichting geldt een aantal uitzonderingen:

  • Kantoorpanden met een totaal oppervlak van 100 m² of minder;
  • Rijksmonumenten;
  • Kantoorpanden die een kantoorfunctie van minder dan 50% hebben;
  • Een kantoorpand dat er niet langer dan twee jaar zal staan;
  • Indien de kosten van de maatregelen die moeten worden genomen om tot een C label te komen, een terugverdientijd hebben van 10 jaar of langer.

Deze verplichting vloeit voort uit het Bouwbesluit 2012, dat in 2018 is gewijzigd met onder meer deze verplichting tot gevolg. De verplichting maakt onderdeel uit van het energieakkoord en moet flinke energiebesparing binnen de bebouwde omgeving realiseren.

Indien niet aan deze verplichting wordt voldaan kan het bevoegd gezag – in de regel de gemeente – handhavend optreden.

De verwachting is dat alle kantoorpanden in 2030 gemiddeld energielabel A moeten hebben. Op de langere termijn zullen verdere investeringen dus onvermijdelijk zijn.

Rutger Boogers

Rutger Boogers

Rutger Boogers
boogers@bgadvocaten.nl