Subsidie voor minder CO2 uitstoot gepubliceerd

CO2

Subsidie voor minder CO2 uitstoot gepubliceerd

De Subsidieregeling duurzame energieproductie en klimaattransitie (SDE++) is 22 september 2020 in de Staatscourant gepubliceerd. Met deze regeling stimuleert het ministerie van Economische Zaken en Klimaat de vermindering van CO2-uitstoot.

De SDE++ is een exploitatiesubsidie. Dit betekent dat u subsidie krijgt voor de geproduceerde duurzame energie of de verminderde uitstoot van CO2.

De SDE++ 2020 is open van 24 november 2020, 9:00 uur tot 17 december 2020, 17:00 uur. Het budget is € 5 miljard. De SDE++ kent vier fases. In de eerste fase kunt u alleen projecten met een subsidie-intensiteit tot maximaal € 65/ton CO2 indienen. Vervolgens stelt RVO de regeling stapsgewijs open voor duurdere projecten tot € 300/ton CO2. U vraagt uw subsidie aan via het eLoket van RVO.

Voor meer informatie:

Rik Wevers

Rik Wevers

Rutger Boogers
boogers@bgadvocaten.nl