Onlinekaart duurzame installaties per gemeente

energielabel

Onlinekaart duurzame installaties per gemeente

De Nederlandse energievoorziening moet de overgang maken van centrale opwekking naar lokale duurzame energie. Daarin spelen gemeenten een belangrijke rol.  Zij kunnen meewerken en meedenken met lokale initiatieven. Bijvoorbeeld door projecten financieel te steunen of op te treden als opdrachtgever. Andersom dragen vele grote en kleine initiatieven bij aan het gemeentelijke beleid.

De zogeheten ISDE (Investeringssubsidie Duurzame Energie)-viewer brengt het aantal duurzame installaties per gemeente met ISDE-subsidie in kaart. Het gaat om projecten die tussen januari 2016 en juni 2020 zijn gerealiseerd of nog in behandeling zijn.

In de viewer is per gemeente of provincie – per duurzame techniek – te zien hoeveel apparaten er zijn aangevraagd. Hierbij zijn de aantallen opgedeeld in particuliere en zakelijke installaties.

Rik Wevers

Rik Wevers

Rutger Boogers
boogers@bgadvocaten.nl