Nieuwe geluidseisen aan buiten opgestelde warmtepompen en airco’s

warmtepomp

Nieuwe geluidseisen aan buiten opgestelde warmtepompen en airco’s

Geluidsoverlast

De verduurzaming van woningen heeft af en toe ook een negatieve keerzijde. Er wordt regelmatig geklaagd over geluidsoverlast van in de buitenlucht geplaatste warmtepompen (wko-installaties). Het gaat dan vaak om de buitenunit van een warmtepomp, die bijvoorbeeld dicht tegen een buitenmuur geplaatst is en een continue resonerend of zoemend geluid geeft.

Oplossingen

Met eenvoudige oplossingen kan geluidsoverlast voor de omgeving beperkt worden. Niet elke warmtepomp kent een buitenunit en het geluidsniveau is vaak afhankelijk van het type warmtepomp. Een warmtepomp die water uit de bodem pompt veroorzaakt bijvoorbeeld ook minder geluid dan een hybride warmtepomp die de warmte uit de buitenlucht haalt. Ook de plaats van de warmtepomp is relevant. Tegen een buitenmuur zal meer overlast geven dan op een plek op meer afstand van bebouwing.

Wijziging Bouwbesluit

Op dit moment kent het Bouwbesluit alleen geluidsgrenzen voor vaste airco’s en ventilatoren en andere installaties die zich in de woning bevinden, maar niet voor installaties buiten de woning. In die situatie komt per 1 januari 2021 verandering. Naar verwachting zal dan een wijziging van het Bouwbesluit in werking treden waarbij geluidseisen gesteld worden aan buiten opgestelde installaties voor warmte- of koude opwekking (zoals warmtepompen of airco’s). De geluidseisen zullen aansluiten op de geluidsgrenzen die volgen uit de milieu- en ruimtelijke ordeningswetgeving. Daarmee kan geluidsoverlast beter aangepakt worden. Door de juiste keuze van het type installatie, de plek van de buitenunit en bijvoorbeeld het gebruik van een geluidswerende omkasting kan vaak aan de geluidseisen voldaan worden.

Kim Albert

Kim Albert

Rutger Boogers
boogers@bgadvocaten.nl