Btw-nultarief op levering en installatie van zonnepanelen in de maak

Btw-nultarief op levering en installatie van zonnepanelen in de maak

De levering en installatie van zonnepanelen is nu belast met btw. Particulieren kunnen deze btw (deels) terugvragen bij de Belastingdienst. Met het wetsvoorstel voor de toepassing van een btw-nultarief wordt beoogd de met de huidige regeling gepaard gaande administratieve en uitvoeringslasten voor zowel particulieren bij de aanschaf van zonnepanelen als de Belastingdienst te verlichten. Over dit voorstel vindt thans een internetconsultatie plaats.

Hoofdlijnen huidige regeling

Een particulier die elektriciteit opwekt en tegen vergoeding levert aan een energiebedrijf wordt als btw-ondernemer aangemerkt. De levering van elektriciteit is belast met btw. De particulier is in principe btw verschuldigd over deze leveringen aan het energiebedrijf. Ook is de particulier btw verschuldigd over het privégebruik (waarbij het niet moet gaan om in het dak geïntegreerde zonnepanelen). Het gaat bij privégebruik om elektriciteit die met de installatie wordt opgewekt en zelf wordt verbruikt.

Doordat de particulier btw-belaste prestaties verricht, bestaat er een recht op aftrek van btw op de kosten van de zonnepanelen en de installatie daarvan. Bij niet in het dak geïntegreerde systemen is de btw in principe volledig aftrekbaar. Bij geïntegreerde systemen is de btw deels aftrekbaar, omdat bij het vaststellen van het aftrekrecht rekening moet wordt gehouden met zowel de dubbelfunctie van de zonnepanelen (dakbedekking en productie elektriciteit) en het privégebruik.

Terzijde, het is mogelijk om een forfait toe te passen. De hoogte daarvan is gebaseerd op de capaciteit van de installatie. Het forfait komt dan in de plaats van de btw.

In principe zou in de jaren volgend op de aanschaf en installatie van de zonnepanelen de particulier btw moeten blijven voldoen over de leveringen aan de energiemaatschappij en het privégebruik. Echter, vaak wordt gebruik gemaakt van de KOR (Kleine Ondernemers Regeling) waardoor dan geen verdere btw verschuldigd is. Dit betekent dan wel dat in die latere jaren ook geen btw meer in aftrek kan worden gebracht als bijvoorbeeld extra kosten worden gemaakt door de aanschaf van meer zonnepanelen.

Hoofdlijnen wetsvoorstel

De toepassing van het btw-nultarief op zonnepanelen is beperkt tot de levering van zonnepanelen die bestemd zijn om blijvend te worden geïnstalleerd op of in de onmiddellijke nabijheid van woningen. Dit is niet beperkt tot particulieren en kan dus ook bijvoorbeeld woningcorporaties betreffen.

Onder installatie wordt begrepen alle dienstverlening die noodzakelijk is voor het aanbrengen en functioneren van de zonnepanelen. De installatie van bijvoorbeeld een warmtepomp of een accupakket valt daar niet onder. Zonnepanelen zijn panelen die de functie hebben om elektriciteit op te wekken uit zonlicht. Combiproducten zoals dakbedekking, PVT-warmtepompen en ook zonneramen of zonwering met daarin zonnecellen verwerkt vallen niet onder de regeling. In het dak geïntegreerde zonnepanelen vallen waarschijnlijk dus niet onder het btw-nultarief. Dat laatste geldt weer wel voor zogenoemde inlegbakken voor zonnepanelen die op het dak worden aangebracht.

Zonnepanelen die worden geplaatst op een bedrijfsgebouw of op openbare gebouwen of andere gebouwen die worden gebruikt voor activiteiten van algemeen belang, vallen niet onder het btw-nultarief. Worden de zonnepanelen geplaatst op een schuur, een garage, in de tuin of op een uitbouw en deze behoren tot een woning, vallen de panelen weer wel onder het btw-nultarief.

De gevolgen van het btw-nultarief zijn ten eerste dat de particuliere zonnepaneeleigenaar geen btw hoeft te betalen over de levering en installatie van de zonnepanelen. Echter, deze eigenaar is nog steeds een btw-ondernemer voor het leveren van de opgewekte stroom aan het energiebedrijf. Daarvoor hoeft de zonnepaneeleigenaar zich overigens niet als btw-ondernemer te registeren en zich ook niet voor de KOR aan te melden mits de maximale jaaromzet blijft onder de drempel van € 1.800. Boven die drempel zal wel btw-registratie en het indienen van btw-aangiften noodzakelijk zijn.

Particuliere zonnepaneeleigenaren die de KOR toepassen en kosten met btw maken doordat ze de installatie uitbreiden hebben niet meer te maken met niet aftrekbare btw.

Voor meer informatie zie de internetconsultatie op overheid.nl

Rik Wevers

Rik Wevers

 

Rutger Boogers
boogers@bgadvocaten.nl