Zonnepanelen veroorzaken frequentiestoringen

Zonnepanelen

Zonnepanelen veroorzaken frequentiestoringen

Aldus het Agentschap Telecom in zijn jaarbericht 2020 ‘Verbinding, vertrouwen en voortuitgang’. Sommige zonnepaneelinstallaties blijken ernstige verstoringen te veroorzaken op het C2000-netwerk, dat door politie-, brandweer-, en ambulancediensten wordt gebruikt.

Frequentiestoringen door zonnepanelen

De zonnepaneelinstallaties waar het om gaat liggen hoog en zenden de hele dag stoorsignalen uit. Dit probleem wordt aldus het Agentschap Telecom, steeds groter. De bruikbaarheid van de frequentieruimte staat op het spel door deze zogenaamde ‘man-made noise’. Bij zonnepaneel-installaties zit het stoorpotentieel in de gebruikte componenten en/of de installatiewijze. Aan de installatie kan wat gedaan worden, maar de gebruikte apparatuur voldoet helaas regelmatig niet aan de wettelijke eisen van de EMC-richtlijn. Deze richtlijn ziet op door lidstaten van de Europese Unie te implementeren regelgeving met betrekking tot elektromagnetische compatibiliteit.

Oplossingen

In veelvuldig contact van het Agentschap Telecom met de installatiebranche wordt getracht de branche te stimuleren om zonnepaneelinstallaties zo aan te leggen dat de kans op storingen geminimaliseerd wordt. Er wordt ook onderzoek gedaan naar de componenten die onderdeel uitmaken van zonnepaneelinstallaties. Het op de markt brengen van apparatuur die stoort kan leiden tot aan fabrikanten op te leggen boetes.

Niet alleen voor installateurs maar zeker ook voor de opdrachtgevers van het plaatsen van zonnepanelen, of nu particulieren of bedrijven, is het zaak om bij de keuze en installatiewijze van zonnepaneelinstallaties rekening te houden met de bewuste problematiek om de kans op frequentiestoringen zo klein mogelijk te houden.

Rik Wevers

Rik Wevers

 

 

 

Rutger Boogers
boogers@bgadvocaten.nl