Extra stappen nodig ten behoeve van de doelstellingen in de Klimaatwet

klimaat

Extra stappen nodig ten behoeve van de doelstellingen in de Klimaatwet

Eerste Klimaatnota

De klimaatdoelen die regering en parlement zichzelf hebben gesteld in de Klimaatwet worden niet gehaald. Er moeten aanvullende maatregelen worden genomen om de uitstoot van broeikasgassen aanmerkelijk te verminderen. Daarmee kan niet worden gewacht, aldus de Afdeling advisering van de Raad van State over de eerste Klimaatnota van de regering.

Aanvullende maatregelen

Het is volgens de Afdeling advisering zaak dat de regering nu al met aanvullende voorstellen komt om de uitstoot van broeikasgassen verder naar beneden te brengen. De omvangrijke herstel- en steunmaatregelen die tijdens de coronacrisis worden genomen bieden concrete kansen om daadwerkelijk méér te doen. Ook moet er snel meer zicht komen op de broeikasgasreductie die wordt verwacht van aangekondigd beleid. Dat zicht ontbreekt vaak nog, waardoor onduidelijk is wat de kwantitatieve voortgang is van voorgenomen maatregelen.

Wetgevingsprogramma en regionale energiestrategieën

Ondanks de diverse wetsvoorstellen en regelingen die de regering bij de Klimaatnota heeft gevoegd, is voor een samenhangende en gecoördineerde aanpak een echt wetgevingsprogramma nodig waarin niet alleen de maatregelen inhoudelijk op elkaar worden afgestemd maar waarin ook prioriteiten worden aangegeven.

Voor de regionale energiestrategieën van de dertig regio’s geldt dat er meer samenhang moet komen met de door het Rijk en decentrale overheden te nemen maatregelen. De concurrentie met andere belangen, zoals woningbouw, infrastructuur en natuur kan de uitvoering van de maatregelen uit de regionale energiestrategieën belemmeren.

Voor meer informatie:  Aanbiedingsbrief Klimaatnota 2020

Rik Wevers

Rik Wevers

 

Rutger Boogers
boogers@bgadvocaten.nl