Leveringsovereenkomst

De leverancier van warmte moet met verbruikers leveringsovereenkomsten afsluiten voor de levering van warmte. In die leveringsovereenkomsten moet een aantal onderwerpen terugkomen:

  • Een omschrijving van de te leveren goederen en diensten en de overeengekomen kwaliteitsniveaus daarvan;
  • De voorwaarden om de leveringsovereenkomst te opschorten of te beëindigen
  • Een omschrijving van de overeengekomen vergoedingen, waaronder een compensatieregeling bij stortringen;
  • Toegang voor de verbruikers tot een onafhankelijke geschillencommissie;
  • Op straffe van nietigheid dient Nederlands recht van toepassing te worden verklaard op de leveringsovereenkomst.

De leveringsovereenkomst kan overigens onderdeel uitmaken van bijvoorbeeld een huurovereenkomst. De Warmtewet regelt niets over het niet afsluiten van een leveringsovereenkomst. Een logisch gevolg is echter dat de leverancier zonder leveringsovereenkomst geen warmte kan en mag leveren.