Overeenkomst van Parijs

Klimaatverandering moet op mondiaal niveau worden aangepakt. Om die reden is op 12 december 2015 de Overeenkomst van Parijs gesloten. Deze overeenkomst ziet op klimaatveranderingen en het is het eerste wereldwijde klimaatverdrag. De overeenkomst is door de Europese geraticifeerd en verdrag is in Nederland met ingang van 21 juli 2017 in werking getreden.

Het doel van de Overeenkomst is met name de stijging van de wereldwijde temperatuur ruim onder de 2 graden te houden ten opzichte van het pre-industriële niveau. Daarnaast moet het vermogen om op mondiaal niveau de klimaatverandering aan te passen vergroot worden. Dat kan onder meer door broeikasarme ontwikkeling te bevorderen. De verwachting is dat deze Overeenkomst ertoe leidt dat wereldwijd zal worden ingezet op schonere en duurzame energie.