Prijs

De leverancier mag op grond van de Warmtewet enkel de daadwerkelijke kosten in rekening brengen bij de verbruiker. De leverancier is gebonden aan de vastgestelde maximumprijs die geldt voor een aantal leveringen en diensten. De prijs voor levering van warmte mag niet hoger zijn dan de prijs voor levering van gas. Hierdoor zal de verbruiker niet meer betalen dat in het geval bij een eigen gasaansluiting zou hebben voor het verwarmen van het gehuurde.

Voor met name verhuurders heeft de prijs grote gevolgen. Met name in het kader van de vaststelling van de servicekosten. Maar ook voor wat betreft de opmaak van de eindafrekening. De verbruiker moet telkens kunnen controleren of de doorberekening kosten voor de levering van warmte niet boven de maximumprijs uitkomen. Dat betekent dus dat een ‘all-inn’ voorschot niet meer is toegestaan. Dat is voor de huurder/verbruiker immers niet te controleren.