Warmtebesluit

Naast de Warmtewet is er ook het Warmtebesluit. Het Warmtebesluit geeft nadere regels over een aantal zaken dat in de Warmtewet is geregeld. Het Besluit geeft in de eerste plaats regels over de wijze van berekening van de maximumprijs voor de levering van warmte. Deze prijs is gebaseerd op het principe ‘niet meer dan anders’ [NMDA-principe].

Daarnaast geeft het besluit regels over de aansluitbijdrage voor een gebonden verbruiker waarvoor het NMA-principe geldt. Ook staan in het Warmtebesluit regels over de wijze waarop de administratie en boekhouding door een leverancier moet worden gevoerd. Het gaat dan met name ook over de jaarrekening en het jaarverslag.

Tot slot regelt het Warmtebesluit regels met betrekking tot de gehanteerde criteria, inhoud van en procedure voor aanvraag van een vergunning en met betrekking tot de criteria en de procedure bij het intrekken van een vergunning.