Warmtewet

De warmtewet is een wet die voor veel vastgoedondernemers grote gevolgen heeft. Het doel van de wet is niet het beschermen van verbruik of energie reductie. De Warmtewet strekt ter bescherming van kleine verbruikers van warmte die een aansluiting hebben van maximaal 100 kW. De Warmtewet beschermt enkel die kleine verbruikers van warmte die voor de levering van warmte gebonden zijn aan één specifieke leverancier van warmte en/of die voor de levering van warmte gebonden zijn aan één specifieke wijze van levering van warmte

Achtergrond van de Warmtewet
Bepaalde verbruikers van warmte worden geconfronteerd met een monopolypositie van hun warmteleverancier. Dat geldt met name voor:

  • Levering van warmte via stadsverwarming;
  • Levering van warmte via blokverwarming
  • Levering van warmte via een WKO

Daar heeft de wetgever wat aan willen veranderen. Die monopolypositie kan namelijk tot gevolg hebben dan verbruikers geconfronteerd worden met onredelijke voorwaarden en te hoge prijzen voor de levering van warmte. Deze kleine verbruikers moeten daar volgens de wetgever tegen beschermd worden.

Gevolgen van de Warmtewet
De Warmtewet heeft grote gevolgen voor verhuurders van woningen en bedrijfsruimten. Verhuurders zullen ten aanzien van huurders voor wie de Warmteweg geldt, aan alle verplichtingen uit de Warmtewet moeten voldoen. Dat heeft veel administratie gevolgen, hoge kosten en het risico op handhaving door de ACM indien niet aan deze verplichtingen worden voldaan.