Auteur: Rutger Boogers

In de overdrachtsbelasting geldt er een vrijstelling voor netwerken, genaamd de netwerkvrijstelling. Deze vrijstelling houdt in dat de verkrijging van een net gelegen in, op of boven de grond, bestaande uit een of meer kabels of leidingen, bestemd voor het transport van vaste, vloeibare of...

Met ingang van 1 januari 2023 moet ieder kantoorpand minimaal energielabel C hebben. Dit heeft voor veel, vooral oudere kantoorpanden, grote gevolgen. Per saldo komt energielabel C neer op een maximaal fossiel energieverbruik van 225 kWh per m². Dat betekent dat er veel geïnvesteerd zal...

Aldus het Agentschap Telecom in zijn jaarbericht 2020 ‘Verbinding, vertrouwen en voortuitgang’. Sommige zonnepaneelinstallaties blijken ernstige verstoringen te veroorzaken op het C2000-netwerk, dat door politie-, brandweer-, en ambulancediensten wordt gebruikt. Frequentiestoringen door zonnepanelen De zonnepaneelinstallaties waar het om gaat liggen hoog en zenden de hele dag stoorsignalen...

In deze zaak gaat het om de vraag of het onder de Warmtewet 2014 zoals die gold van 1 januari 2014 tot 1 juli 2019, is toegestaan om bij het bepalen van de bij individuele gebruikers in rekening te brengen bedragen zogenaamde correctiefactoren te gebruiken....

Vorig jaar is het wetsvoorstel Wet Collectieve warmtevoorziening (“Warmtewet 2.0”) ter consultatie gelegd. In dit wetsvoorstel staat centraal de groei en verduurzaming van collectieve warmtesystemen. Een collectief warmtesysteem is een systeem waarbij (duurzame) warmtebronnen door middel van een warmtenet ontsloten worden voor de levering van...

De Omgevingswet treedt vanaf 1 januari 2022 in werking. De bedoeling van deze wet is om de regelgeving voor de inrichting van de leefomgeving minder complex te maken. De vraag is hoe de Omgevingswet de energietransitie oftewel de beoogde overgang van energie uit fossiele brandstoffen naar...

Inleiding Gevoed door een steeds groeiende ecologische bewustwording en met een gespannen woningmarkt die zijn weerga niet kent, zijn mensen logischerwijs op zoek naar goede alternatieven. Een van die alternatieven vormt de tiny house. Zeker wanneer we de traditionele manier van denken rondom wonen loslaten biedt...

Eerder schreven wij een blog over de vraag wie belanghebbenden zijn bij het plaatsen van windturbines. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft min of meer ‘geobjectiveerd’ wanneer iemand belanghebbende is bij dit soort projecten. De hoogste bestuursrechter neemt als uitgangspunt dat er...

Een Kerst die ons meer bij zal blijven dan andere jaren. Misschien met wat meer aandacht en zorg voor elkaar. Verspreid over meerdere dagen om niet teveel mensen tegelijk te ontvangen of noodgedwongen via Zoom. Het virus houdt ons in een wurggreep maar het leven...

Geluidsoverlast De verduurzaming van woningen heeft af en toe ook een negatieve keerzijde. Er wordt regelmatig geklaagd over geluidsoverlast van in de buitenlucht geplaatste warmtepompen (wko-installaties). Het gaat dan vaak om de buitenunit van een warmtepomp, die bijvoorbeeld dicht tegen een buitenmuur geplaatst is en een...