Auteur: Rutger Boogers

De Nederlandse energievoorziening moet de overgang maken van centrale opwekking naar lokale duurzame energie. Daarin spelen gemeenten een belangrijke rol.  Zij kunnen meewerken en meedenken met lokale initiatieven. Bijvoorbeeld door projecten financieel te steunen of op te treden als opdrachtgever. Andersom dragen vele grote en...

Het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) heeft een verkenning uitgevoerd naar de ontwikkeling van de kantorenmarkt op de lange termijn. Naast een analyse van de autonome ontwikkeling van de kantorenmarkt is de ontwikkeling in diverse scenario’s onderzocht, waaronder de scenario’s die gelden voor de...